УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Полтавській області

» Про Службу » Про нас

Про нас

З метою розвитку мережі автомобільних доріг в республіки, Указом Президії Верховної Ради УРСР від 16 жовтня 1968 року було створене республіканське Міністерство будівництва і експлуатації автомобільних доріг УРСР. У складі міністерства було п'ять підрядних дорожньо-будівельних трестів, близько 40 промислових підприємств, дев'ять управлінь автомобільних доріг, науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститутів, ЦБТІ, обласні проектні бюро та інші організації. Розвитком місцевих, обласних і республіканських доріг займалися 25 обласних управлінь і 475 районних відділів будівництва і експлуатації автомобільних доріг, підпорядкованих міністерству і відповідним обласним та районним виконкомам Рад депутатів.

До 1970 року були організовані ще п'ять підрядних дорожньо-будівельних трестів, створені трести Укрдорбудматеріали, Західдорбудматеріали і Укрдорбудіндустрія. Роз'єднані проектні бюро і групи дорожніх організацій були реорганізовані у філіали інституту Укрдіпродор, був створений спеціалізований проектно-вишукувальний інститут Укрремдорпроект. Питання впровадження нової техніки і передових технологій були сконцентровані в новоорганізованому тресті Оргдорбуд. У кожній області була створена система постачання дорожніх організацій - облдорпостач. До складу міністерства, окрім функціональних управлінь і відділів, входило п'ять головних управлінь: Головдорупр, у підпорядкуванні якого були облдорупри; Головмагістраль, у підпорядкуванні якої були упрдори; Голввдорбуд, у підпорядкуванні якого були підрядні організації; Головне управління промислових підприємств і Головпостчзбут, у підпорядкуванні якого були облдорпостачі. В таких умовах міністерству було надзвичайне складно здійснювати управління подальшим розвитком дорожнього господарства. З метою поліпшення управління дорожнім господарством міністерство ретельно вивчило накопичений досвід по створенню більш вдосконаленої структури дорожніх організацій. На його основі в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-франківській і Київській областях в 1971-1974 роках був проведений економічний експеримент, в ході якого були ліквідовані обласні управління будівництва і експлуатації автомобільних доріг у складі виконкомів обласних Рад депутатів і відповідні райдорвідділи, що входили до їх складу. Замість них були створені госпрозрахункові обласні виробничі Управління будівництва і експлуатації автомобільних доріг на правах ремонтно-будівельних трестів (облдорбуди). У районах залежно від об'ємів виконуваних робіт були створені дорожні ремонтно-будівельні управління (райДРСУ) або ділянки (райДУ). На підставі позитивних результатів експерименту, в 1975 році все місцеве дорожнє господарство республіки було переведено на нову структуру управління. З метою розділення функцій замовника і підрядчика у всіх областях були створені дирекції по будівництву автомобільних доріг (замовник). Одночасно було створено чотири республіканські об'єднання: - Укрдорстрой, куди увійшли підрядні дорожньо-будівельні і мостобудівні трести; - Укравтодор, що об'єднав облдорстрої і дирекції автомобільних доріг, що будуються в областях; - Укрмагістраль з упрдорами і ДРСУ; - Укрдорстойіндустрія з виробничими об'єднаннями (комбінатами) і промисловими підприємствами. У центральному апараті міністерства були ліквідовані всі головні управління, посилені функціональні управління а також відділи. Удосконалення структури дорожніх організацій сприяло скороченню ланок управління, переходу всієї системи міністерства на триланкову структуру управління: вищою ланкою управління є міністерство, середнім - республіканські об'єднання, первинним (основним) - трести, облдорстрої, упрдори, виробничі об'єднання (комбінати), промислові підприємства. У 1977 році в нових умовах господарювання вже працювало дев'ять облдорстроїв, а з 1978 року на нову систему перейшли працювати та інші. Проведена Міністерством будівництва і експлуатації, автомобільних доріг УРСР робота по вдосконаленню структури управління дорожнім господарством республіки дозволила накопичити багатий досвід управління і тим самим створити необхідні економічні передумови для перекладу надалі всієї системи міністерства, включаючи і центральний апарат, на закінчений господарський розрахунок. З виходом України зі складу СРСР і придбання нею незалежності виникла необхідність реорганізації управління дорожнім господарством України. Нова структура управління була затверджена Указом Президента України від 8 вересня 1994 р. “Про Українську державну корпорацію по будівництву, ремонту і утриманню автомобільних доріг” та Постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1994 року № 717 “Питання Української державної корпорації по будівництву, ремонту і утриманню автомобільних доріг”.

Указом президента України від 8 листопада 2001 року № 1056/2001 «Про заходи щодо підвищення ефективності управління дорожнім господарством України» створена Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор), як центральний орган виконавчої влади для здійснення функцій управління дорожнім господарством.

Зараз до сфери управління Державної служби автомобільних доріг України входять служби автомобільних доріг в АР Крим, м. Севастополь і областях, державні проектні, науково-дослідні, технологічні і експертні підприємства, а також Державна акціонерна компанія ВАТ "ДАК" Автомобільні дороги України» з дочірніми підприємствами в областях.

Положення про Службу автомобільних доріг у Полтавській області