УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Полтавській області

» Прес-центр » новини » Конфлікт інтересів: треба знати!

Конфлікт інтересів: треба знати!

Конфлікт інтересів: треба знати!

 

Закон України «Про запобігання корупції» визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

Неналежне врегулювання конфліктів між приватними інтересами та посадовими обов’язками службових осіб, так само як і порушення встановлених чинним антикорупційним законодавством заборон та обмежень, стає джерелом корупції.

Конфлікт інтересів – це суперечність між особистими інтересами та службовими повноваженнями працівника, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих йому службових повноважень.

Закон виокремлює два види конфлікту інтересів:

потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу в сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

 

На виконання Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми Служби автомобільних доріг у Полтавській області та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затверджених Рішенням НАЗК від 29.09.2017 № 839, розроблено та затверджено Положення про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Службі автомобільних доріг у Полтавській області, яким визначені алгоритм дій посадової особи при конфлікті інтересів, способи врегулювання конфлікту інтересів та відповідальність за порушення вимог щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів.

Працівники Служби зобов’язані дотримуватися норм та правил щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», а саме:

  • вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
  • невідкладно, не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли працівник дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів письмово повідомити безпосереднього керівника за встановленою формою;
  • не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
  • вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Працівники, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання  шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням документів, що підтверджують це безпосередньому керівнику або начальнику Служби.

У разі існування у працівника сумнівів щодо наявності в нього конфлікту інтересів він має право звернутися за роз’ясненнями до  провідного уповноваженого з антикорупційної діяльності Служби (контакти: (0532) 61-58-99, anticor@polsad.gov.ua) або на сайті  НАЗК  у розділі «Конфлікт інтересів/Звернення за роз’ясненням щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів».

 

 

Файли для завантажування